Biblioteket

Skolen råder over et skolebibliotek med både fag- og skønlitteratur.

I de mindste klasser foregår udlånet gennem klasselæreren, der i samråd med skolebibliotekarerne har udvalgt bøger af rimelig sværhedsgrad.

Resten af skolens elever kan på aftalte tidspunkter i løbet af ugen besøge biblioteket. Her forsøger skolebibliotekaren at vejlede børnene – ud fra deres ønsker og med skyldig hensyntagen til deres alder.

Skolebibliotekar

Udover at vejlede eleverne om lån af bøger, gennemfører vores skolebibliotekar også en række læsetræningskurser i samarbejde med dansklærerne.