Ønsker du/I at være en del af Odense Friskole

Her på siden har vi samlet alle informationer om, hvordan man gør.

Alle der ønsker at starte her skal skrive sig op via nedenstående opskrivningsformular. Med undtagelse af 0., 7. og 10. klasse, skal der skrives op i nuværende skoleår. Der rykkes automatisk op, når skoleåret afsluttes.

Vi har ventelister til alle klasser, men da det ikke er sikkert, at de der står forrest på listen ønsker at gøre brug af pladsen, så anbefaler vi at ringe til skolen og høre nærmere. Læs eventuelt mere i den nedenstående tekst.

Ledige pladser:

Vi har ledige pladser i :

4.klasse efter sommerferien

9.klasse efter sommerferien

Ring på tlf. 66121571, hvis I er interesseret i én af pladserne.

Opskrivning/opdatering venteliste (Mitid) Opskrivningsformular


Gebyr ved opskrivning

Der er et opskrivningsgebyr på kroner 350,00 pr. barn. Gebyret er et administrationsgebyr for at blive optaget på venteliste.

Det er opskriverens ansvar at ajourføre mailadresse og mobilnummer løbende – det gøres med Nemid via ovenstående link.

Vi anbefaler at opskrive til ventelisten i god tid, inden barnet skal begynde på skolen.

Gebyr ved optagelse

Der indbetales et indmeldelsesgebyr på kroner 750,00 og en forudbetaling af de to første måneders skolepenge (begge beløb refunderes ikke), når barnet er optaget som elev på skolen.

Personlig samtale

Elever, der starter på skolen, vil blive inviteret med deres forældre til en personlig samtale med vice- eller skoleleder og klasselærer.

Forældre til børn i kommende Mini-sfo, vil i november måned, året før deres børn skal begynde på skolen, blive inviteret til et orienteringsmøde, og i januar/februar til en samtale med en pædagog og børnehaveklasselærer samt et eller flere besøg med deres barn.

Bh.klasse

Der oprettes to børnehaveklasser med 22 elever i hver klasse, hvor der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger. Der inviteres via ventelisten til Åbent Hus, som ligger i maj måned, året før start i Mini-sfo i marts måned, og der sendes derefter løbende mails ud til de elever, som vi kan optage frem til introduktionsaften i oktober/november måned.

Skolestart:

I den seneste lovgivning er der krav om, at barnet skal starte i skole det kalenderår det fylder 6. år. Kun i særlige tilfælde, som skal begrundes i barnets udvikling, kan forældrene anmode om udsat skolestart. Det er i sådanne tilfælde kommunalbestyrelsen der godkender. I praksis betyder dette, at man skal starte en dialog med barnets børnehave.

7. klasse

Hvert år opretter vi en ny 7. klasse med 22 elever og det betyder, at vi i 7.-9.kl. har tre spor.

Den nye 7. klasse sammensættes af børn fra andre skoler. I november måned, skoleåret før jeres barn skal påbegynde 7. klasse, vil vi sende mails ud til dem vi kan optage. Der indbydes til introduktionsaften i slutningen af 6.klasses skoleår.

10.klasse

Hvert år opretter vi en 10.klasse med 24 elever. I november afholder vi en informationsaften for alle interesserede. Information om denne aften findes på hjemmesiden under nyheder i løbet af oktober.

Hvis man ønsker at gå i klassen, skal man stå på venteliste til 10. klasse. I november/december måned sender vi mails ud til dem,  som vi kan optage.