7. klasse

Hvert år etableres der en ny 7. klasse på skolen med 22 elever.

Eleverne optages fra ventelisten og der inviteres til en personlig samtale og en fælles introduktionsaften, hvor vi fortæller mere om skolens hverdag og værdisæt.

Vi har en målsætning om, at klassen skal føle sig som en ligeværdig og vigtig del af skolen på linje med andre klasser.

De lærere som er tilknyttet klassen er som udgangspunkt sammen med klassen i 7., 8. og 9. skoleår

Klassen har lokale ved siden af de to andre 7. klasser og man har valgfag og idræt sammen.

Klassen tilbydes konfirmation i Odense Domkirke.