Fællesskabet

– Vi forventer, at elever, forældre og medarbejdere tager del i det fællesskab, der er på skolen og i de enkelte klasser.

Det er i fællesskabet, vi lærer om andre og os selv, og det er i fællesskabet, vi lærer medmenneskelighed og ansvarlighed.

Ligeværdighed

– Mødet imellem lærer og elev er helt centralt i skabelsen og forståelsen af vores skole. Nysgerrighed på hinanden, medbestemmelse og demokratisk dannelse er naturlige elementer i vores samvær på skolen.

Klassernes størrelse

– Vi er i 0.-9. klasse 22 elever.

– Vi er i 10. klasse 24 elever.

Klassemøder og fordybelsestimer

– I 0.-6. klasse har vi klassemøder, og i 7.-10. klasse har vi fordybelsestimer.

Timerne bruges på klassens trivsel og etiske dilemmaer, som udspringer af hverdagen. Hos de ældste elever bruges de også til individuelle samtaler af både personlig og faglig karakter.

Fælleslejr

– Hvert 5. år tager hele skolen på en fælles tur i 4 dage. Alle elever, lærere og frivillige forældre er med til at skabe nogle fantastiske dage fyldt med forskellige aktiviteter.

Vi bliver alle en del af noget større og skaber minder for livet.

Udflugter

– Vi værdsætter den oplevelsesprægede undervisning og den inspiration, som findes uden for skolen. Vi er i gåafstand til byens mange kulturelle tilbud, og vi bruger byens rum til at skabe anderledes undervisning.

Lejrskoler

– Vi styrker fællesskabet i klassen, når vi tager på lejrskoler. Vi lærer om os selv og hinanden i nye og anderledes situationer.

Når vi er på lejrtur, har vi mulighed for fordybelse og forundring, som anvendes i undervisningen.

– Alle klasser fra 2. klasse er på en årlig overnatningstur.

– 4. og 8. klasse er på en 3-dages lejrskole.

– 6., 9. og 10. klasse er på en 5-dages lejrskole.

Udeskole

– Vi har en aftale med et spejderhus i Sandhusskoven, hvor vi har mulighed for at lave forskellige former for aktiviteter, der tager afsæt i naturen. Alle klasser i indskoling og mellemtrin tager regelmæssigt afsted.

Ingen nationale test

– Vi evaluerer løbende elevernes kompetencer og faglige standpunkter, men vi anvender ikke nationale test til dette formål. Skolen har sin egen evalueringsplan, der bidrager til, at skolens personale kan støtte elever i deres faglige udvikling.

Karakterer og prøver

– Vi giver karakterer fra midten af 8. klasse og resten af skoletiden i 9. og 10. klasse. Samtidig arbejder vi med elev-evaluering, hvor elevernes egne bedømmelser danner udgangspunkt for en samtale med lærerne. Vi afholder undervisningsministeriets afgangsprøver efter 9. og 10. klasse.

Fagplaner

– Vi har vores egne fagplaner. Med afsæt i vores værdier har vi selv beskrevet hvert enkelt fag, og hvordan vi ønsker at arbejde med faget.

Praktisk-musiske fag

I dannelsen af det hele menneske tror vi på det praktiske og musiske element. Derfor prioriterer vi dette højt med mange skematimer.

Fra 5. til 10. klasse tilstræber vi at lave små hold med færre elever, som blandes på tværs af klasser. På den måde skaber vi et trygt miljø med nærvær og fordybelse.

  • 1. klasse: Musik, idræt, billedkunst (5 lektioner)
  • 2.-3. klasse: Musik, idræt, billedkunst, kor (7 lektioner)
  • 4. klasse: Musik, idræt, billedkunst, sløjd, håndarbejde (8 lektioner om ugen)
  • 5. klasse: Musik, idræt, billedkunst, sløjd, håndarbejde, madkundskab (6 lektioner om ugen)
  • 6. klasse: Idræt, billedkunst, sløjd, håndarbejde, madkundskab (6 lektioner om ugen)
  • 7. klasse: Idræt, musik, billedkunst, sløjd, håndarbejde, madkundskab, drama, supersport (6 lektioner om ugen)
  • 8.-9.-10. klasse: Idræt, Krop & Natur, Musik & Drama, Kunst & design, Kost & sundhed, Medie (6 lektioner om ugen)

Æstetik

– Æstetikken har en særlig betydning for os. Det betyder, at vi hele tiden forsøger at skabe fysiske rammer, som inspirerer. Vi værdsætter også, at elever udstiller deres arbejder. På den måde sker der løbende forandringer, som gør skolen til et levende sted at være.