Morgensang

Som en rituel del af skolens hverdag mødes elever og ansatte til morgensang hver dag.
Vi begynder med en sang eller en salme, derefter bedes der fadervor af en af skolens ledere. Der kan være små indslag af forskellig art, og til slut synges en sang til. Sangene akkompagneres af en af skolens musiklærere.

Morgensangen er det daglige mødested, hvor vi viser hinanden opmærksomhed og hvor alle har mulighed for at komme til orde.

Selve det at synge er med til at udvikle følelsen af fællesskab på
skolen og giver mulighed for at møde flotte og dybsindige sproglige udtryk i sangene.

Sangenes ord bliver gjort til vores, når vi synger dem – vi låner for et kort øjeblik digterens ord og syn på livet – det er i sig selv fantastisk – at se og sige som f.eks. John Lennon eller Thomas Kingo.

Vi ser det som en skoleopgave at lære børn og unge mange af vore smukke og gode sange, danske så vel som udenlandske.