Pædagogik

Vi tager udgangspunkt i fællesskabet som det centrale i barnets dannelse. Mennesket bliver sig selv i mødet med de andre.

På vores klassemøder øver vi sociale kompetencer, etik og godt kammeratskab gennem samtale og refleksion.

Børnene har ret til at være børn; den ret værner vi om. Barndommen har selvstændig værdi som livsfase, og vi skal ikke gøre børnene til små voksne.

Leg, fortælling, sang og mange andre former for musisk og kreativ aktivitet stimulerer børnenes fantasi. Der er mange måder at lære på – vi udvikler til stadighed de pædagogiske metoder.

Fagligheden på skolen bliver hele tiden udviklet, så den lever op til den moderne virkeligheds krav til håndtering af viden og brug af it i undervisning og kommunikation. Vi har lektier på skolen, men ser dem ikke som et mål i sig selv. Vi har en løbende opmærksomhed på lektier, som lærerne anvender på forskellig vis.

På Odense Friskole er der plads til at udvikle sig både menneskeligt og fagligt, og seriøsitet er en selvfølge.

Vi hylder en mangfoldig tilgang til skole, læring og undervisning. Børn er forskellige, men det er lærerne og pædagogerne også. Den pædagogiske frihed for lærere og pædagoger er en vigtig del af Odense Friskoles skolesyn.