Værdisætninger

Nedenstående værdisætningerne er omdrejningspunktet for elevernes dannelse på Odense Friskole. Værdisætningerne giver klangbund for elevers, forældres og ansattes møde med hinanden i samtaler, samvær, undervisning og fællesskab.


Det forpligtende fællesskab

Alle børn, forældre og medarbejdere har et fælles ansvar for det enkelte barns trivsel. Den enkelte bidrager til og har betydning for fællesskabet. Alle har en stemme, alle lytter og får lyst og mod til at deltage i de fællesskaber de indgår i.


Først oplive så oplyse

Børn på skolen mødes af begejstrede og engagerede voksne. Gennem fælles oplevelser, undren, fantasi og nysgerrighed, ønsker vi at give lyst og mod til at reflektere og blive klogere på livet sammen.


Livsoplysning

Livsoplysning ligger i mødet med medmennesket i udvekslingen af erfaringer, interesser, drømme og håb. Ved fortælling, filosofi og fordybelse med fokus på børnenes liv opstår ny fælles viden og mod til at finde sin egen vej.


Det levende ord

Vi ønsker børn og voksne med mod og lyst til at fortælle og (lytte). Fortælling og det levende ord åbner, opliver og skaber rum for undren, fantasi og dialog mellem mennesker.


Det historiske-poetiske

Vi står på skuldrene af tidligere generationer. Ved at kende andres bedrifter, værdier og erkendelser, får barnet mulighed for at skabe og forme sit eget liv og forholde sig til etiske dilemmaer og træffe modige og kloge valg.


Det hele menneske

Mennesket dannes gennem fantasi, følelser og fornuft (forstand). Ved at vægte det sanselige, kropslige, følelsesmæssige og rationelle ligeværdigt i undervisning og samvær, styrkes barnets forståelse af sig selv og omverdenen.


Den levende vekselvirkning

Alle oplever at deres bidrag ind i fællesskabet har værdi. Med afsæt i ligeværd ønsker vi at børnene oplever udsyn, indsigt og interaktion i den omkringliggende verden og får mulighed for at opleve sig som værdifulde i fællesskabet.