Efterårets flexuge vel overstået

Se billeder fra ugen – TRYK HER

I uge 41 var det traditionen tro tid til alternative aktiviteter på Odense Friskole.

Enkelte år har alle klassetrin taget del i et fælles overordnet emne som eksempelvis at omdanne hele skolen til en lille by, men som oftest er aktiviteterne delt op i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Men i år var det pga. coronasituationen lidt anderledes, da de enkelte klassetrin hver for sig havde planlagt seperate aktiviteter. Det mundede ud i en uge med en vifte af vidt forskellige, men ikke desto mindre rigtig spændende aktiviteter.

Her følger en oversigt over klassernes forskellige aktiviteter:

bh.kl. klasserne arbejdede med æbletryk, pindsvin og blade.

  1. klasserne med trolde på fire værksteder med fokus på troldemad (suppe), troldelege, troldeproduktion og tegninger af trolde og deres huler. Hver dag blev startet med et par troldehistorier.
  2. klasserne havde fokus på landbrugslivet og besøgte bl.a. en bondegård samt havde besøg af en gris.
  3. klasserne var ligeledes på bondegårdsbesøg samt på Kold College.
  4. klasserne arbejdede med fugle og var i Zoo.
  5. klasserne så på rovfugle, arbejdede med truede dyr og var ligeledes i Zoo.
  6. klasserne arbejdede med emnet ”Dyr og Mennesker” med fokus på spørgsmålene: Hvorfor kan mennesker godt lide at omgås dyr? Hvad kan dyr hjælpe mennesker med? Hvordan misbruger vi mennesker dyr i turist- og underholdningsbranchen? De havde bl.a. besøg af to hundeførere (betjente) og deres hunde samt en læsehund. Herudover arbejdede de også med rovfugle og malede hver en fugl med akvarel. De er nu udstillet på Torvet.
  7. klasserne deltog i Avisen i Undervisningens årlige aviskonkurrence, og der blev produceret tre spændende webaviser med udgangspunkt i coronapandemiens påvirkning af menneske og samfund.
  8. klasserne arbejdede med håndværk og design (beton, tråd, filt mm.) og madkundskab (frisk pasta, haver til maver, Kold College)
  9. klasserne var i praktik.
  10. klasse undersøgte kunst i byen – skulpturer, street art og tekstil på Kulturmaskinen. De reproducerede desuden en del af byens kunst, og disse kan også ses på Torvet i den kommende tid.