Odense Friskole på hjemmeside, Instagram og Facebook

I skoleåret 2018-2019 søsatte vi denne hjemmeside, som skal være hjørnestenen i vores kommunikation ud til alle interesserede. Vi er kommet godt i gang og vi har erfaret, at der er stor interesse for siden. Vi har fået en masse positiv respons, og også flere gode idéer til at udvikle på siden. I det kommende skoleår vi fortsætte med at forbedre siden, så den kan være med til at fortælle om alt det liv som foregår på skolen.

Sidste skoleår havde vi to prøvehandlinger, hvor 10. klasse afprøvede at være på Facebook og Instagram. Eleverne og lærerne oplevede det mest naturligt at skrive på Instagram. Her var det korte kommentarer og mest bundet op på billeder. Facebook føltes mere stift og krævede en mere gennemarbejdet tekst og billedside.
Vi har derfor besluttet at 10. klasse i skoleåret 19-20 kun er på Instagram og fortæller om livets gang i klassen her.
Find siden her: https://www.instagram.com/odense.friskole/?hl=da

Skolens Facebookside vil derfor forandre karakter og blive for hele skolen og ikke kun 10. klasse.Vi vil ikke lave særligt indhold til Facebook, men hver gang der kommer en nyhed op på hjemmesiden, vil vi linke til den fra Facebook. Ud over dette vil vi lægge åbne invitationer mm. ud på Facebook.
Find siden her: https://www.facebook.com/OdenseFriskole/