Skolens bygninger

Skolens hovedbygning blev bygget i 1885 og rummer klasselokaler, vores bibliotek og fysik- og sløjdlokale i hele kælderetagen. I denne bygning bor de ældste elever.

Bygningen modsat er fra 1925, og her finder du gymnastiksal, musik- og madkundskabslokale. Denne bygning blev gennemgående renoveret i 2017-18.

Det store, åbne torv, som forbinder skolens ældste og yngste klasser blev indviet i 2011. Torvet anvendes som hele skolens samlingspunkt til morgensang, gruppearbejde og kreativ udfoldelse. På torvet ligger også skoleboden.

Mellembygningen er fra 1983 og rummer 4. – 6. klasserne og håndarbejdslokalet.
I kælderen er der cykelkælder, værksteder, biograf og depoter.

Indskolingshuset er fra 2002, og her holder 0.-2. klasserne til sammen med SFO’en.

Herudover har skolen også Medarbejdernes Hus, værkstedsbygninger og huset med kompetencecenteret.