Årets anden flexuge

Årets anden flexuge blev traditionen tro afholdt i uge 6 – ugen op til vinterferien.

Hvor der i efterårets flexuge var den fælles overskrift ”bæredygtighed”, var det denne gang op til de enkelte dele af skolen at beslutte, hvad ugen skulle handle om.

Og det førte til et væld af forskellige aktiviteter:

  • 0.- 1. klasse blev der arbejdet med Astrid Lindgren som gennemgående tema på fire værksteder fra mandag til torsdag:

          Emil fra Lønneberg: snitte træmand og lege gamle lege

          Pippi Langstrømpe: lave stopmotion film, lege tingfinderleg og spise pandekager

          Ronja Røverdatter: høre om historien, synge “Anemoner” og “Ronja Røverdatter” og lave anemone billeder

          Tur til biblioteket: rundvisning, oplæsning af Astrid Lindgrens historier og kreativt værksted

Fredag alle eleverne sammen filmen Alle vi børn i Bulderby, mens de fik popcorn og hyggede.

  • 2.-3. klasse havde fokus på skolen i gamle dage. Der blev arbejdet i forskellige værksteder, som havde overskrifterne håndarbejde, anskuelsestavler, skrivning med pen og blæk, legemsøvelser, vi koger grød, træværksted og legetøj i gamle dage, læderværksted samt gamle lege.

Herudover var der i løbet af ugen fire gæster, som fortalte – Johnny Wøllekær, Lisbeth Riis, Bodil Krogh og Inger Bergion.

  • 4.klasserne arbejdede projektorienteret med vikingetiden. En af dagene med rundvisning i Odense, hvor der blev ofret til guderne i Odense Å, kæmpet med sværd og skjold og dramatiseret mordet på Kong Knud og hans bror Benedict på stedet, hvor det rigtig skete.
  • 5. klasserne arbejdede kunst og kultur. Eleverne skabte installationskunst ud fra temaet ”tid”. Tirsdag var de på Brandts Kunstmuseum og se udstillingen ”Vinyl – Terror & Horror”, og den udstilling gav en masse inspiration til det videre arbejde. Fredag var der fernisering, hvor kunstværkerne blev fremvist og fejret med chips og sodavand.
    Torsdag var en anderledes dag, hvor man havde besøg af Den Jyske Opera, som lavede en workshop med begge klasser. 5. årgang skulle fremføre ”Tryllefløjten” for 4.- og 6. årgang.
  • 6. klasserne arbejdede med temaet ”Sundhed – det brede sundhedsbegreb”. Forlæbet bestod af tre værksteder: Det kreative værksted, Det brede sundhedsbegrebsværksted og Din sunde krop.
  • 7. årgang blev der arbejdet med filmen Zappa med dramatisering og udarbejdelse af kortfilm med udgangspunkt i filmens nøglescener, og herudover var der seksualundervisning med fokus på regler og rettigheder i forbindelse med billeddeling.
  • 8. klasserne arbejdede ligeledes med seksualundervisning mandag til onsdag med udgangspunkt i de tre temaer ”biologien”, ”fest og flirt” og ”grænser og samtykke”.

Torsdag lavede klasserne kortfilm ud fra disse problemstillinger.

  • Endelig handlede også 9.-10. årgangs flexuge om seksualundervisning med fordybelse i emnet ”grænser og samtykke”.

De to første dage blev der arbejdet med forskellige opgaver og dilemmaer, ligesom der var besøg og oplæg af Lambda. De to næste dage skulle klasserne i blandede grupper producere en kortfilm med udgangspunkt i samme tema og indholdet fra de første dage.

 

Fredag stod i det sociale samværs tegn i 7.-10. klasse, da hele overbygningen var i Odense Zoo i et skønt forårsagtige februarvejr.

Alle gik fra skolen til Zoo og tilbage igen, inden det blev tid at ønske hinanden god vinterferie.

 

Som det fremgår, var det en spændende og anderledes undervisningsuge, hvor hele huset summede af aktivitet og engagement.

4. årgang

5. årgang

Udskoling ZOO