Årets første flexuge med særligt fokus på 8.-9. årgang

Uge 41 var traditionen tro tilegnet årets første af to flexuger, hvor det sædvanlige skema fra mandag til torsdag bliver brudt op og alle kasser beskæftiger sig med alternative aktiviteter, mens fredagen er tilegnet motionsdagen.

I år lød planen som følger:

  • o. klasse: Efterår 
  • 1. klasse: Insekter 
  • 2.-3. kl: Eventyr 
  • 4. -6. klasse: Odense før og nu 
  • 7. klasse: Digital dannelse og kodning 
  • 8.-9. klasse: BLORG!
  • 10. klasse: Kunst i byen

Hele skolen summede hver dag af lyden af spændte og glade børn og unge, travlhed og forventninger, og det var på alle måder en vellykket uge.

Vi vil her sætte fokus på 8.-9. årgangs aktivitet… BLORG!

BLORG! er et lokalpolitisk spil, som blev udviklet helt tilbage i slutningen af 70´erne. Ikke desto mindre er det fortsat aktuelt og vedkommende. 

Hver klasse udgør kommunalbestyrelsen i kommunen BLORG!, hvis navn skyldes, at der i kommunen er tre partier: BLå, ORange og Grøn. 

Blå er konservativt, orange er socialliberalt, og grønt er socialistisk, og hver elev bliver ved spillets start tilknyttet et af partierne uagtet egen personlige politiske observans.

Selve spillet består af fem runder:

1) hvor politikerne (eleverne) skal konstituere sig i partierne, sætte sig grundigt ind i partiernes holdninger samt fremstille logo, slogans og andre visuelle udtryk til opsætning i deres hovedkvarter

2) hvor kommunen er kommet i besiddelse af et større naturområde, og hvor politikerne skal beslutte, om der skal bygges et storcenter, udstykkes til sommerhusgrunde, eller om området skal bevares som rekreativt område for byen

3) hvor kommunen skal spare 8 mill. kr. (i 1978-kroner), og hvor politikerne med udgangspunkt i et stort sparekatalog udarbejdet af kommunens embedsværk skal beslutte, hvordan de 8 mill. kr. hentes hjem

4) hvor BLORG! Skole har været udsat for hærværk fra en gruppe utilpassede unge, som mangler aktivitetsmuligheder i byen, og hvor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan skolens tab erstattes, samt hvilke tiltag kommunen kan tage for at undgå noget lignende fremover.

5) hvor der skal afholdes kommunalvalg i BLORG! Kommune, og hvor hvert parti skal gøre resultatet af deres arbejde i kommunalbestyrelsen op og kommunikere dette ud til vælgerne via valgplakater, valgavis og en valgtale.

Denne sidste runde afsluttes med et valg, hvor alle elever fritstilles i forhold til det parti, de var blevet tildelt, og derfor kan sætte deres kryds frit og uafhængigt efter personlig overbevisning.

Spillet løb over 4 dage, og engagementet var særdeles højt. Der blev diskuteret vidt og bredt samtidig med, at man lærte om demokratiets grundlæggende spilleregler. Der blev argumenteret, indgået kompromisser og bagt politiske rævekager så det var en ren fornøjelse.

Med BLORG! i bagagen bliver det endnu mere spændende at se, hvordan det kommende kommunalvalg i Odense Kommune spænder af.

Årets anden flexuge ligger i uge 6.