Besøg af geolog i 6b – via skærm

Onsdag d. 28. april havde 6b i forbindelse med Forskningens Dag virtuelt besøg af geolog Kristoffer Szilas, som holdt et oplæg for klassen med titlen ”Grønlandske sten kan fortælle os sandheden om jordens oprindelse”.

 

Af: Tobias Anker Schou og Sigurd Holmegaard Kjær, 6b

Kristoffer Szilas er navet på forskeren, der fortæller om sten og mineraler, og det er hans oplæg, vi fortæller om.

Han har været 4 år i USA som forsker, og nu er det Grønland, han beskæftiger sig med, fordi det er det nemmeste at undersøge. Hans uddannelse er ni år lang.

En af de ældste sten, han har arbejdet med, er så gammel, at vandet ikke var kommet til verden. Han arbejder med Grønland, fordi der der findes nogle af de ældste bjerge.

Det, der ligger på vejen, er for det meste granit fra Bornholm. En telefon indeholder omkring 50 forskellige mineraler, fx aluminium fra 50 forskellige steder i verden. Geovidenskab er meget bredt – det er både matematik og kemi.

Det, han fortalte om, var meget kompliceret, men det var rigtig spændene at høre om. Det lød virkelig, som om han havde styr på det, men det havde han også. Nogle af tingene kunne vi godt forstå, men noget var lidt for svært at forstå.