OSO – Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10. klasse

Af: Emilie Damsgaard Nielsen, Freja Bonnet Stæhr, Albert Mørk Nielsen

Her i 10. Klasse har vi arbejdet med OSO, som er 10. klasses store årsopgave. OSO står for Obligatorisk Selvvalgt Opgave, hvor man arbejder individuelt med et valgfrit erhverv, som man undersøger og går i dybden med. Opgaven består af en rapport, et produkt og en fremlæggelse.

I løbet af OSO skal man enten i praktik og eller lave interviews med fagpersoner indenfor det valgte erhverv og undersøge erhvervet grundigt. Man har ca. 2 måneder, fra man bliver præsenteret for opgaven, til man er færdig og har fremlagt. Ud fra ens undersøgelser og kilder skriver man en rapport, som afleveres, og ca. en uge efter fremlægger man.
Til fremlæggelsen har man ca. 15 minutter, som er inklusive præsentationen og spørgsmål fra lærerne. Man har en 3-delt væg til at underbygge ens fremlæggelse, som man kan hænge forskellige plakater og plancher op på. Udover det, skal man også præsentere sit produkt. Produktet skal være kreativt og være med til at formidle opgaven.

Formålet med OSO er at gøre sig tanker og blive bevidst om, hvad man gerne vil i fremtiden, og bestemt også, hvad man ikke vil. Man bliver bevidst om, hvilken ungdomsuddannelse man skal på efter 10. klasse og får bedre indsigt i, hvilke muligheder man har.

I år har OSO dog været noget anderledes for os. Vi har desværre fået udskudt det en del gange, så vores forløb tog 5 måneder. Det har selvfølgelig været træls, men vi synes også, at det har været en rigtig spændende opgave, hvor man har kunnet arbejde i dybden og har lært en masse. Det er en meget fri opgave med brede rammer og mange muligheder. Det fede ved OSO er, at man helt selv vælger, hvad man vil skrive om, og at det derfor er noget, der interesserer en og er relevant for ens fremtid og videre uddannelsesforløb.