Filosofi på skemaet

Af: Heidi Petersen

På Odense Friskole er vi i år startet op med Filosofi i skolen. 6 lærere er sendt på kursus og er blevet klædt på til filosofiske samtaler med klasserne.

Med Filosofi i skolen arbejder vi for at styrke filosofiens rolle i hverdagslivet.
Gennem filosofisk tænkning og samtale kan mennesker få en dybere indsigt i og bedre forståelse af tilværelsen. Vi styrker mundtligheden og giver plads til at samtale om livet og hverdagen.

Eleverne deltager med de forudsætninger de har og omdrejningspunktet er en historie eller en rekvisit, som kan skabe grobund for undren og refleksion.

Filosofi handler ikke om at lære om filosofiske tænkere og deres teorier, men om at skabe rum for at undre sig over de oplevelser, følelser og begreber vi møder i hverdagen og livet. Emner der kan komme op, er f.eks. ”Kan man klæde sig ud som sig selv?”, ”Hvad er en god gave?”, ”Hvornår mister man sig selv?” eller en dilemmahistorie, hvor det ikke er tydeligt, hvad der er rigtigt og forkert.

 

Filosofi i 3.B – en hverdagsberetning

I 3.b skal vi have en filosofitime. Klassen er på plads i en rundkreds og jeg har fundet den største og tungeste bog frem. ”Dette er bogen om alting” fortæller jeg.

Således indledes timen og der går ikke mange minutter før talebamsen har været rundt i mange hænder, og mange har kommet med deres bud på, hvad der mon kan stå i sådan en bog. ”Der står jo alt!” siger en, ”jeg tror at der står noget om, hvad der sker i fremtiden” siger en anden. Snakken går og buddene er mange. Hvad er så ”Alting”? ”Alt der er levende” foreslår en elev og kigger undrende på bogen. ”Men et bord er da også en ting” siger en anden, da bamsen når over til ham.

I løbet af timen kommer langt de fleste elever kommet til orde og snakken går fra bog til liv, til hvad er levende, og hvornår er man levende som menneske? Mange har meget at sige, nogen har lidt og andre holder sig lidt tilbage. Og det er helt fint.

Timen slutter af med et kig i den store bog. Det er en stor nudansk ordbog og måske er det i virkeligheden ”Bogen om alting”?