”Kameraet kører om 3.. 2… 1… Værsgo!”

Hele Store skolegård summer af liv. I et hjørne er en gruppe for 12. gang i færd med at optage en vanskelig scene. En elev ligger på knæ med en mobiltelefon imellem hænderne, mens en anden instruerer mindre skolekammerater i, hvordan en fodboldscene skal foregå. Ved indgangen er en gruppe på jagt efter gaffertape, mens en anden gruppe kæmper med, at andre elever vandrer ind i deres optageretning ved indgangsdøren til opgang A. Enkelte elever vandrer hvileløse rundt. Der er lidt tid, før de selv skal i gang med at optage deres scene, så de prøver at huske deres replikker, inden optagelsen går i gang. Læberne bevæger sig stille og koncentrationen er total. Senere hører man en kakofoni af japansk harpemusik, småfalsk ungpigesang og tyrolertrommer, da en gruppe laver underlægningsmusik til filmen på Garageband. Der diskuteres ivrigt, om de skal bruge dette klip eller et andet. Der bliver lavet realfilm, og alle går til den med alvor og iver.

 

I uge 11 har hele 7. årgang deltaget i Edit24. Edit24 er en filmkonkurrence arrangeret af Film Fyn med støtte fra Kulturregion Fyn og Kulturministeriet. I ugerne op til uge 11 har alle 7. klasserne arbejdet med kortfilm og filmiske virkemidler, for at være klar til den store arbejdsuge. Eleverne har selv skrevet manuskript, lavet storyboard og indstillingslister, sørget for rekvisitter og teknisk udstyr. Eleverne er blevet introduceret til en anden arbejdsproces end hverdagen, så de nu forstår en del af alle de tekniske betegnelser inden for filmfremstilling. De afprøver deres teorier i praksis og får set, hvordan forskellige klipninger virker i filmens store sammenhæng. De lærer hvor stort et arbejde og hvor mange timer, der ligger bag ganske korte film. Deres film skal nemlig vare mellem 3 og 5 minutter. Samtidig får de også trænet samarbejdets svære kunst, for arbejdet foregår i mindre grupper, hvor hver person har en tildelt arbejdsfunktion som fotograf, skuespiller, instruktør osv. De er nødt til at blive enige, hvis filmene skal blive til noget.

 

Eleverne har arbejdet med at fremstille filmene mandag til torsdag. Efter en udvælgelsesproces har hver klasse valgt en film, der skal repræsentere klassen i konkurrencen. Fredag er denne blevet uploadet til bedømmelse hos Edit24.

Onsdag den 18. marts skulle alle have været til filmgalla på Risingskolen, hvor som afslutning på forløbet de udvalgte film skulle vises og den bedste film præmieres.

Det blev så som alt andet udskudt…. men forhåbentlig afholdes det senere på året.