MatKult – et fremtidsværksted om matematikkultur på tværs af landegrænser

Af: Rosa og Melanie, 10. klasse

 

Vi i 10.kl har over et par uger arbejdet med et forløb kaldet MatKult. Vi har i dette forløb skulle snakke om, hvad vi synes om matematikundervisningen i dag, og hvordan vi ønsker, den skal være i fremtiden.

Dagen kom, hvor vi skulle mødes med de tyske elever, som er en del af det samme projekt, og det foregik virtuelt. Vi mødtes i grupper med ca. 3 danske elever og 2 tyske. Vi skulle tale sammen på engelsk. Vi skulle fremlægge for hinanden om, hvordan landets skolesystem er bygget op. Hvad er Odense Friskole? Og hvordan oplever vi matematikundervisningen. Det var spændende at mødes i grupperne og høre hinandens fremlæggelser og fælles snakke om, hvordan vi kunne tænke os, at matematikundervisningen udvikler sig.

Det var spændende at snakke med nogle elever, som har et helt andet skolemiljø end os, og derfor blev vi også meget klogere på hinandens hverdag og skolesystemer. Der kom også gode bud på, hvordan vi ønsker, at matematikundervisningen udvikler sig i fremtiden.

Vi har i fællesskab arbejdet os frem til fem fælles udfordringer:

  1. hverdagsmatematik mangler
  2. for meget opgaveløsning på computer/savner papir og opgaver
  3. for stor spredning på det faglige niveau
  4. kender ikke altid undervisningens formål. Hvad skal vi bruge det til?
  5. vi mangler oplevelser i undervisningen

Og fem fælles forbedringspotentialer:

  1. virkelighedsbaseret matematik
  2. mere varieret undervisning (bevægelse osv.)
  3. mere individuel læring/ud i mindre grupper med fokus på den enkeltes faglige niveau
  4. medbestemmelse ift. emnevalg og undervisningsform
  5. temadage/projektorienteret arbejde/virksomhedsbesøg