Velkommen til Thomas Hestelund som ny skoleleder

Tirsdag d. 1. marts fik Odense Friskole ny skoleleder. Thomas Allesø overgav tøjlerne til Thomas Hestelund, og det blev markeret med flag, sang og brunsviger til alle.

Dagen startede med en festlig flagallé bestående af alle skolens elever, som førte Thomas H fra kontoret og over til fodboldbanen ved indskolingshuset, hvor alle samledes, og vi sang ”Jeg ved en lærkerede”.

Thomas Allesø talte herefter varmt om sin tid som skoleleder og det gode samarbejde med Thomas H, hvorefter de to officielt skiftede roller – Thomas A fortsætter som viceleder frem til den nye viceleder træder til.

Så var det den nye skoleders tid til at få ordet, og han takkede alle eleverne for den flotte flagallé. Han fortalte også, at han glæder sig rigtig meget til sin nye rolle, ligesom han takkede Thomas A for de gode år, de har haft sammen som ledelse på skolen.

Afslutningsvis sang vi alle sammen skolens egen sang: ”Solen står smukt på sin himmel”, og så var det tilbage i klasserne, hvor der var brunsviger til alle.