Med hænderne sir´ vi klap, klap, klap…. – julefester for 0.- 3. klasse

Igen i år har vi hos de yngste elever i 0. – 3. klasse haft to fantastiske juletraditionsbundne aftner.

Aftnerne startede i salen med 4. årgangs dejlige teaterfortælling om det lille Jesusbarn, Maria og Josef i stalden, de tre visemænd, Kong Herodes og alle de andre. Tak til 4. klasserne for en rigtig god fællesoplevelse.

Efterfølgende var der fest på Torvet, hvor både børn og voksne sang julesange omkring juletræet og dansede ”Tyv-ja-tyv, det skal du være”, ”Med hænderne sir´ vi klap, klap, klap” og mange andre gode gamle danse.

Efter et par timers aktivitet, Lottes gode boller, kager, kaffe og juice sluttede vi af med julefred og ”Dejlig er Jorden.”