Ode til årets juleklippedag – med en kærlig tanke til ”Peters Jul”

1. Vi glæder os på denne dag                                        3. Da fredag før den måned, som

med juleklip og julesmag                                               vi vented´ på, så end´lig kom

– nu ved vi, julen kommer.                                             med lys til allesammen.

I skolegården… se, der står                                           Da blev det juleklippetid

to juletræ´r, hvorfra vi får                                             med juleglæde-klippeflid

et glimt fra sidste sommer.                                           i jule-andedammen.

 

2. Hver klasse som en snurretop,                                4. Og næste år på samme tid:

der hænger julepynten op                                             En pausestund fra skoleslid

så langt som øjet skuer.                                                 … en juleklippe-ommer.

Et julemylder dagen lang                                               Da glædes vi på denne dag

med juleknas og julesang                                              med juleklip og julesmag

og børn med nissehuer.                                                 – og ved, at julen kommer.