Over 200 unge og voksne til frirumsdebat om EU´s fremtid

Mandag aften d. 27/9 samledes skolens 8.-10. klasser samt et større antal forældre og interesserede på torvet for sammen med kandidat til Europaparlamentet for Alternativet, Jan Kristoffersen og formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, at diskutere visioner for den Europæiske Unions videre udvikling.

Frirumsdebatten som koncept er udviklet af højskolerne, efterskolerne og friskolerne og debatformen tager konflikten og dens dilemmaer alvorligt, den udråber ikke en vinder og en taber, den giver plads til nuancer og tvivl, og den gør os klogere. Frirumsdebatter står derfor i skarp kontrast til den form for konfliktunderholdning, som vi oplever i mediernes traditionelle debatter, hvor fokus alt for ofte er selve konflikten og ikke de holdningsforskelle, som ligger bag konflikten. En Frirumsdebat består altid af tre runder.

Aftenens debat blev en livlig affære, hvor Jan Kristoffersen og Kristian Thulesen Dahl først udlagde deres syn på EU med udgangspunkt i deres første møde med EU-samarbejdet, hvorefter de forholdt sig til hinandens holdninger og kom vidt omkring i relevante temaer og problematikker.

Undervejs havde salen mulighed for at deltage aktivt, og det var der en del, der benyttede sig af. Der blev således spurgt ind til EU som fredsbevarende projekt, forholdet mellem EU som formynder og staternes selvbestemmelse, flygtningepolitikken som eksempel på EU´s muligheder og begrænsninger, Europas rolle i verdenssamfundet fremover, forholdet til 3. verdensproblematikker og en god del mere.

Stemningen var positiv og livlig, og de mange udskoleelever viste god interesse og lydhørhed – det var tydeligt, at der er noget at tale videre om i klasserne efterfølgende.