Pædagogisk dag på Odense Friskole

Fredag den 4. marts drog alle skolens pædagogiske medarbejdere samt et par besstyrelsesmedlemmer til Den Frie Lærerskole i Ollerup for at afvikle årets pædagogiske dag.

I år var temaet det evigtgyldige spørgsmål: ”Hvad vil det sige at være en grundtvig-koldsk friskole?”

Det kan der ikke opstilles en kanon eller facitliste for, men med hjælp fra seniorforsker ved Grundtvig Centret, Thorstein Balle, fik vi beskrevet nogle af de fælles træk, der har aftegnet sig op gennem historien.

Ud fra det teoretiske oplæg drøftedes skolens egen forståelse og definitioner af centrale elementer i de grundtvig/koldske skoletanker.

Dagens program viste med tydelighed, hvor vigtigt det er løbende at forholde sig til skoleformen, så klassiske grundtvig/koldske udtryk som skolen for livet – først oplive, så oplyse – det hele menneske – livsoplysning – det forpligtende fællesskab…. og mange flere bliver til mere end flotte ord og hensigtserklæringer, men også udmøntes i konkret handling i vores skolehverdag.

Mens lærere, pædagoger og bestyrelsesmedlemmer slog deres folder i det sydfynske blev dagens undervisning varetaget af forældre.

Her var der frit valg fra alle hylder og opfindsomheden og kreativiteten var stor.

Nogle klasser var i forældrepraktik, og andre eksempler på aktiviteter er:

– sanse- og kunstudstilling på Brandts

– forestillingen ”Elverhøj”

– Jernbanemuseet

– besøg på SDU

– HC Andersens Hus

– spil i Padelboxen

– Naturama i Svendborg

– film i Cafébiografen

– besøg i Zoo

…. og meget andet.

8c var på tur til Historiecenter Dybbøl Banke med fire forældre, og her følger en lille fortælling om dagen:

 

8C på Historiecenter Dybbøl Banke

Af: Emma Høirup og William Carlsen, 8C

 

I 8.C var vi på en MEGA hyggelig tur. Dagen startede med en to timer lang bustur, hvor vi quizzede og hyggede os sammen.

Så kom vi til Historiecenter Dybbøl Banke. Rundvisningen handlede selvfølgelig om krigen i 1864, som vi har arbejdet med i historie, og den startede og sluttede med en film. Vi fik også en god og detaljeret rundvisning, hvor vi bl.a. så, hvor soldaterne sov og spiste, hvordan de ladede deres pistoler/kanoner og forskellen på de danske og preussiske våben.

Vi synes, at museet gav os et godt indblik i, hvor forfærdeligt og koldt det har været at være soldat dengang.

Efter den spændende rundvisning tog vi turen over grænsen til Otto Duborg, hvor vi handlede slik og chips. På vejen hjem fik vi mulighed for at holde ind på McDonald’s i Rødekro. Busturen hjem var også meget hyggelig, og der blev spist en masse slik.

Vi er meget glade for, at forældrene arrangerede denne dag for os.