Projektopgave i 9. klasse

Af: Sebastian Carlsen, Asbjørn Thomsen og Tobias Sørensen, 9c

I uge 44 havde hele 9. årgang projektopgave. Det har for alle været en uge med lange arbejdsdage, lang tid på computeren og meget øvelse. Projektopgaven har givet os alle en forståelse for, hvordan vores kommende eksamener skal foregå. De kommende 8. klasser og 9. klasser skal glæde sig til en uge med lange og travle dage, men også spændende.
Vores gruppe valgte delemnet organdonation. Vi valgte dette emne efter korte undersøgelser og overvejelser, da vi hurtigt så, at det gik perfekt ind under vores overemne “sammenstød”.

Ugen før uge 44, havde vi skrevet vores valg af delemne og problemformulering færdigt. Om fredagen i uge 43 skulle begrundelsen og problemformuleringen afleveres til vores lærer, som skulle skrive under på at den var godkendt.

Begrundelse af delemne:
Vi interesserer os for kroppen og de muligheder teknologiens udvikling åbner for mennesket sundhed og livskvalitet gennem hele livet. Ligeledes finder vi det interessant at kigge nærmere på de etiske dilemmaer, der opstår i forbindelse med et pludseligt dødsfald og spørgsmålet om organdonation. Vi synes, det er tankevækkende, at 72% af befolkning synes formodet samtykke skal indføres, og det er stadig ikke er indført. Vi vil gerne undersøge, hvorfor 82% af befolkningen er positive overfor organdonation, mens kun 33% er tilmeldt afgivning af et eller flere organer.

Problemformulering:
Hvorfor har 1 ud af 3 danskere ikke taget stilling til organdonation? Hvad kan vi gøre for at få flere til at donere? Er kunstige alternativer den bedste løsning? Hvorfor skal man tilmelde sig, når statistikker viser at aktiv afmelding giver bedre resultater?

Vi skulle inden vores arbejdsproces i uge 44 have lavet en “opskrift” på, hvornår vi arbejdede med noget, og hvad vi arbejde med. Vores fokus var meget på at få lavet en disposition, så vi hele tiden vidste, hvad vi skulle lave.
I starten af uge 44 fik vi tildelt en frihed, så vi fik mulighed for at arbejde igennem, hvor vi ville. Vi valgte at arbejde hjemme ved hinanden, så vi fik ro og en større mulighed for frihed til arbejdet. Dog skulle vi møde på skolen hver dag kl. 8. Gennem ugen skulle vi også skrive i en logbog. Logbogen gav lærerne et indblik i vores proces omkring hvordan og hvor godt, vi arbejdede.
Gennem uge 44 skulle vi danne overblik og information over vores delemne og gøre klar til en præsentation, som skulle ske i uge 45 – mandag og tirsdag.

Vores mening om projektugen er, at det var en spændende og god oplevelse. Friheden, synes vi, var ekstremt god, da man selv fik muligheden for at vælge, hvad man ville, hvornår og hvordan man gjorde det. I vores gruppe var vi gode til at tage det seriøst, når vi skulle, men også have det sjovt i pauserne. Samarbejdet var enormt vigtigt, da vi skulle være sammen mange timer i døgnet.
På grund af vores disposition og vores fokus, blev vi ikke så stressede, og derfor opstod der heller ikke konflikter i gruppen.