Smørrebrød i Madkundskab

Skrevet af Krista Madsen

7. årgang på OF er nu godt i gang med deres nye prøvevalgfag, som er fagene Håndværk og design, Billiekunst, Musik og madkundskab.

Den enekelte elev har samme fag i 7. og 8. klasse og faget afsluttes med en prøve. Eleven skal her både udføre en praktisk opgave, samt knytte teori til denne opgave.

16 madkundskabselever er kommet rigtig godt i gang. De skal arbejde med forskellige madkulturer, sundhed, fødevarebevidsthed og madlavning.

De har nettop lavet smørrebrød, som de selv har planlagt. Vi har læst om denne særlige danske kultur. De skulle herefter lavet et traditionelt stykke smørrebrød samt et moderne stykke.

Her blev avocadoen, den mest anvendte ingrediens. Anretning og smag blev i fællesskab vurderet og vi er nu klar til at gå videre i et fag, som giver uendelige muligheder for spændende forløb.