”Sustainability campaigns” i 9.b

Af: Dorthe Falslund Jantzen

I dette og de følgende skoleår har vi fokus på bæredygtighed på vores skole. Der arbejdes med dette på flere niveauer, både i forhold til forbedring af bygninger, skoleboden, vores papirforbrug og meget andet.

I 9.b har årets sidste emne i engelsk været under overskriften ”Our Global Footprint”.

Vi har arbejdet med klimaforandringer, naturbeskyttelse, naturkatastrofer og ekstremt vejr, beskyttelse at dyreliv/habitater og vedvarende energi.

Som afslutning på forløbet har klassen i grupper ”pitchet” deres bud på et bæredygtighedsinitiativ, der kunne gøre en forskel – på engelsk selvfølgelig.

De unge er meget bevidste om, at de valg, de tager nu, får stor betydning for vores fælles fremtid, og deres idéer var både interessante, velovervejede og kreative.

Kampagnerne blev bakket op af flotte plakater med ”catchy slogans” – I kan nyde nogle af dem her.

Med sådan nogle kloge og dygtige unge mennesker kan man kun se optimistisk på fremtiden J.