Udsat årsmøde afholdt – ny konstitueret bestyrelse

Vi skulle oprindeligt have afholdt årsmøde den 23. april, men det blev desværre aflyst pga. corona.

Den 2. september afholdte vi dog et nedbarberet årsmøde, hvor der var valg til bestyrelsen.

Thomas Willrodt og Ann-Louise Korsgaard Lauritsen blev valgt for en 4-årig periode.

Anders Qvistgaard Sørensen blev valgt for en 1-årig periode

Nina Nørgaard blev valgt som suppleant.

Efter årsmødet mødtes bestyrelsen og konstituerede sig selv med Stig Højmark som formand og Lisbet Foged som næstformand.

Husk man kan læse alle referater af bestyrelsesmøder på hjemmesiden under punktet bestyrelsen.

Fra venstre ses: Anders Qvistgaard Sørensen, Thomas Willrodt, Marlene Porsgaard, Lisbet Foged, Stig Højmark, Nina Nørgaard, Ann-Louise Korsgaard Lauritsen.

På Billedet mangler Anders Majland Jensen.