Caféen

Først havde vi tænkt, at det skulle være en ordblindecafé

  • men nu kalder vi det bare ”Caféen”.

Vi har det sidste års tid fået skabt et rum for at mødes, hvis man er ordblind eller har læse- eller staveudfordringer. Vi mødes i tre grupper – en udskolingsgruppe, en 7.årgangsgruppe og en 5.-6.-årgangsgruppe. I samarbejde mellem dansklærerne, os som læsevejledere, børnene og deres forældre, finder vi frem til, om børnene vil have glæde af at være med i Caféen. Hver gruppe mødes 4-5 gange om året. Vi mødes i en time midt på dagen, så eleverne ikke skal blive længere i skole end deres kammerater.

I Caféen er det rum for at blive klogere at andres og egne udfordringer. Målet er at få åbenhed om de udfordringer eleverne har. Vi ønsker at skabe selvhjulpne og aktive elever, der ikke skal vente på de voksnes hjælp. Vi ønsker, at eleverne bliver stærke i at bruge læse- og staveteknologi, så de kan finde frem til netop den hjælp, der gør dem mest selvkørende.

  • Og så er der kager i Caféen!!!

Sigrid og Vigga fra 7.a har været med i Caféen og skriver her, hvordan de oplever den:

Det er et sted, hvor mange kan snakke om, hvordan man har det, både de gode og de dårlige ting. Det er rart, at det her sted findes. Man får snakket om tingene. Vi fandt også ud af at nogle af de ting, vi tænkte, vi bare var dårlig til, eller bare skulle øve os mere på – var vi ikke alene om. Der var mange andre, der har det på samme måde. Den følelse af, at man ikke er alene om tingene, har vi fundet ud af, her oppe i Caféen. Det er meget rart.

Vi snakker sammen om, hvordan det er at være ordblind, hvordan vi fik det at vide, hvad vores forældre og venner gør, om vi får nok hjælp, hvordan det er i timerne og hvad ulemperne og fordelende er ved det. Vi hygger os også meget sammen, man føler sig tryg.

Tina og Lone kan vise os hjemmesider og andre hjælpemidler, som gør det lidt nemmere.

Vi mødes hver måned eller noget i den stil.