Flexuge – bæredygtighed

Årets første flexuge – med fokus på bæredygtighed

Uge 41 stod som vanligt i flexugens tegn. En uge, hvor det normale skema sættes på pause og erstattes af en anden struktur og et andet indhold. Det har i årenes løb ført til mange spændende uger, hvor vi har prøvet alle mulige temaer og aktiviteter af på tværs af hele skolen – som eksempelvis de gange, hvor vi har lavet skolen om til en by – men oftest er vi delt op i 0.-3. klasse / 4.-6. klasse og 7.-10. klasse.
Således også i år, hvor det overordnede tema for hele skolen afspejlede det fokus, vi har for hele året… bæredygtighed.

Begrebet bæredygtighed dukker op i mange forskellige sammenhænge. Men hvad betyder bæredygtighed egentlig? Hvordan kan vi passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på? Og hvad kan du selv gøre for at leve mere bæredygtigt?
Mere bæredygtig livsstil. Mere bæredygtig mode. Mere bæredygtigt byggeri. Mere bæredygtig produktion. Mere bæredygtige investeringer. Bæredygtighedsmål. Mere bæredygtige løsninger.
Begrebet bæredygtighed dukker op i mange forskellige sammenhænge, og bliver brugt bredt. Derfor er der ikke noget at sige til, hvis det kan synes svært at få styr på.
Bæredygtig udvikling blev i Brundtlandrapporten i 1980’erne første gang defineret som ”en brug af jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag”.
Og når vi i dag taler om miljømæssig bæredygtighed, handler det kort fortalt om at passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på. Det vil sige at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø – både nu og i fremtiden. Og det kan vi alle sammen være med til. De valg, vi træffer hver dag, har nemlig betydning og konsekvenser for jorden og dermed også for fremtidige generationer.

Og med det udgangspunkt kastede vi os så ud i et væld af forskellige aktiviteter:

0.kl. besøgte en genbrugsstation, samlede affald, sorterede affald og fandt ud af, hvordan affald kan genbruges ligesom de lærte om insekthoteller og biodiversitet.

1.- 3.kl blev blandet på fem forskellige holdt. Et værksted ude af huset hver dag. Fire værksted på skolen med fokus på påklædningsdukker, vindmøller, æbler, affaldssortering.

4.-6. kl. arbejdede i værksteder med klimavenlig mad, filosofiske sessioner med dilemmaer, krea/kunst og skulpturer af genbrugs pap samt et kampagneværksted.

7.-10.kl. arbejdede i hold på tværs af hhv. 7. og 8. årgang og 9. og 10.kl.
Her lød overskrifterne for de forskellige værksteder
– Madværkstedet – vanvittigt madspild
– Social bæredygtighed
– Miljøaktivisme
– ReMida
– Biodiversitet
– Fremtidens mad – insekter, og biavl
– Redesign

Det var en uge fyldt med spændende og tankevækkende aktiviteter, som gav input og gode ideer til det videre arbejde med bæredygtighed på Odense Friskole.