interview med Thomas Allesø – 3 elever fra 7a

Skrevet af Nicoline, Kresten og Snorre 7a

(Interviewet er foregået virtuelt via Teams)

På Odense Friskole er den store forandring på grund af Covid-19 selvfølgelig manglen på eleverne. På Odense friskole, som i resten af samfundet er der stort fokus på smitterisiko. I skrivende stund er 0-5 klasse i skole hver anden dag, mens 6-10 klasse modtager virtuel undervisning hjemme. Det er dog forventet, at 6-10 klasse snart også kan vende tilbage.

Skoleleder Thomas Allesø pointerer blandt andet, at det er vigtigt at få sagt ordentligt farvel til de ældste elever og få de mindste tilbage på fuld tid, og få dem rigtigt og vedholdende introduceret til skolemiljøet. Thomas takker de store elever for at kunne klare den nye hverdag.

Han siger: ”Jeg synes, der har været stillet meget høje krav til jer og der har været meget høje forventninger til jer – hvordan I rent mentalt har kunnet klare de kæmpe store omvæltninger, når man ikke har kunnet se sine kammerater, komme i skole og er blevet frataget retten til at gå til sine fritidsaktiviteter og i det hele taget leve bare sådan et normalt ungdomsliv. Det har jeg været meget påvirket af.”

Om sit eget arbejde og sin hverdag i denne tid siger Thomas: ”Jeg synes tit, jeg er gået hjem med en tom fornemmelse – det er som at være i et vakuum. Man står i et limbo-land, man kan hverken gå frem eller tilbage, og man ved ikke, hvornår man kan noget, og hvad man i så tilfælde kan. Det er en lidt ubehagelig mental tilstand. Vi arbejder med noget, vi ikke normalt arbejder med. Det har været svært at navigere i, når vi ikke har vidst, hvad politikerne ville træffe af beslutninger dagen efter”.

Thomas forklarer, at det er nye typer af opgaver og beslutninger, som han har skullet træffe. Beslutninger, hvis formål især har været at skabe tryghed for både elever, forældre og lærere, så ingen har skulle frygte for unødig smitterisiko. Fokus har altså været på tryghed. Han uddyber: ”Man skal kunne føle sig tryg ved at sende sit barn i skole som forælder, som barn skal man kunne føle sig tryg ved at komme i skole og være sammen med andre og som medarbejder, altså lærer, skal man kunne føle sig tryg ved at komme på arbejde”

Når Thomas bliver spurgt til, hvordan denne periode kan komme til at påvirke skolen fremadrettet, svarer han, at hygiejne godt kan være et af de områder, som godt kan komme til at fylde lidt mere i fremtiden på skolen. Et andet område han nævner, er den virtuelle undervisning. Han forklarer, at eleverne har arbejdet meget på Teams, og at lærerne kan se, at den virtuelle undervisning også kan have nogle fordele, som den almindelige undervisning ikke har: ”For nogle elever har deres rolle i klassen måske ændret sig. Nogle er måske blevet mere stille, andre har måske fået en større stemme. Det er interessant”.

Thomas pointerer, at han ikke sidder med beslutningerne selv,  men at han arbejder tæt sammen med viceskoleleder, Thomas Hestelund, og skolens lærere og pædagoger: ”Det er ikke beslutninger, som jeg træffer alene, men som Thomas og jeg i fællesskab bruger rigtig meget tid på, og vi bruger meget tid på at inddrage de mennesker, som skal lave arbejdet i hverdagen, dvs. at lærerne og pædagogerne deltager i møderne, hvor Thomas og jeg forsøger at fremlægge de tanker, vi har, og vi forsøger derefter sammen at få en fælles holdning til det, og så kommer vi videre på den måde”. Thomas understreger: ”Det er ligesom i hverdagen, hvor vi er fælles om at lave god skole”.