Skolekredsmøde med Christian Hjortkjær

Af: Michael Hoff

 

Traditionen tro bød efteråret på et skolekredsmøde, og denne gang var det med teolog, højskolelærer, forfatter, foredragsholder og dannelsestænker Christian Hjortkjær.

Mødet var utrolig velbesøgt, da mere end 100 forældre valgte at bruge en aften på skolen med fokus på , hvordan den nye moral gør unge psykisk syge.

Med udgangspunkt i sin bog ”Utilstrækkelig” fortalte Christian Hjortkjær på samme tid alvorsfuldt og humoristisk om, hvorledes det dilemma, der ligger i, at den frihed, som vor tids fravalg af krav og påbud og autoritære styrelsesformer, giver, på samme tid risikerer at blive en ny form for tvang, som kan være både totalitær og intimiderende for de unge.

Hjortkjærs pointe er, at vi er gået fra et forbudssamfund til et påbudssamfund – fra regler til idealer, og at vi i processen har skabt en grundlæggende eksistentiel følelse af utilstrækkelighed blandt vores unge.

Pligtopfyldende, samvittighedsfulde unge, som forsøger at gøre det godt, men som alligevel ender med at sige ”det er min egen skyld” – unge for hvem intet er godt nok, hvis bedre er muligt, og som derfor føler sig forkert, selv om de forsøger at gøre alting rigtigt.

Det var særdeles spændende og ikke mindst tankevækkende læring, og foredraget var rigt illustreret af mange billeder fra bybilledet i dagens Danmark, som understregede pointen.