Skolekredsmøde med Steen Hildebrandt

En onsdag sidst i oktober blev der holdt skolekredsmøde på Odense Friskole, og aftenens gæst var professor emeritus i organisations- og ledelsesteori, Steen Hildebrandt, Ph.D.
Udgangspunktet for mødet var ”Verdensmål og bæredygtighed”, og med nylige udgivelser som artiklen ”Verdensmålene i et etisk og pædagogisk perspektiv og bogen ”Det bæredygtige velfærdssamfund” var Steen Hildebrandt en særdeles kvalificeret og spændende foredragsholder.

Han fortalte i aftenens første del bredt om begrebet bæredygtighed med et historisk rids tilbage til tiden efter 2. verdenskrig og fortsatte herefter med fortællingen om verdensmålene og vigtigheden af, at vi handler nu.
Steen Hildebrandt beskriver verdensmålene som en linse, hvorigennem vi skal se os selv og verden og som et kompas, der kan styre mod en ny og bedre fremtid, og han argumenterer for, at Danmark kan blive et foregangsland i udviklingen af et velfærdssamfund, som samtidig er bæredygtigt. Han går dermed også i rette med det synspunkt, at det ikke nytter, at vi handler, hvor andre tøver, fordi vi som lille land blot er en dråbe i havet.

Konkrete løsningsforslag og handlingsmuligheder gav Steen Hildebrandt ikke så mange bud på, men han forklarede at disse er uendelig mange og skal findes lokalt ud fra den grundtanke, at løsningen til det bæredygtige velfærdssamfund ligger i helhedssyn og helhedsansvar og forståelsen af, at et problem, der er globalt, også er lokalt. Bæredygtighed er et fælles anliggende.

Efter Steen Hildebrandts oplæg var der tid til en kop kaffe og en snak tilhørerne imellem, inden aftenen sluttedes af med muligheden for at stille uddybende spørgsmål. Denne del af skolekredsmødet kunne have været længere, da spørgelysten var stor og svarene grundige, men der er ingen tvivl om, at Steen Hildebrandt fik sat mange tanker i gang om et emne, som man føler, man kender og hører så meget om, men som vi alligevel er nødt til at hjælpe hinanden med løbende at holde fokus på.