Tanker fra 3.b – under og efter nedlukningen

Skrevet af Pernille Baun

Vi er nu endnu en nedlukning rigere – og hvis der er noget, som vi har lært i 3.b, så er det, at det er vigtigt, at man taler om tingene og får indtryk og oplevelser bearbejdet. Undervejs, mens vi var hjemme, talte vi sammen om, hvordan det var at opleve hinanden gennem en computerskærm, og nu hvor vi er tilbage i fysisk form har vi fortsat snakket i klassen med en masse inputs ud fra det, vi nu er blevet klogere på. Det er blevet til et lille skriv.

På Teams

Tirsdag d. 26.01.21:

Nedlukningen fortsætter – og med det; længslen efter at komme i skole og være sammen med hinanden. Derfor er det blevet besluttet, at indskolingen ligeledes skal prøve kræfter med Teams-formatet for at mødes og se hinanden.

I 3.b har vi indtil nu mødtes to gange om ugen til klassemøde på Teams. Her har vi blandt andet snakket om julen, som vi endnu ikke har nået, fejret forsømte fødselsdage, lavet en tøjkonkurrence, læst historier, leget tabel-leg og er blevet vist rundt hjemme hos hinanden. Eleverne er meget lærenemme og er hurtigt og grundigt gået til opgaven med det IT-tekniske – naturligvis med støtte fra forældre eller større søskende.

Det har ført til stor glæde både hos store og små, at vi kunne ”samles” og se hinanden – især når det føles som flere måneder siden, at vi gik på juleferie.

Frederik Lindberg Fyrsterling fra 3.b siger: ”Det er fint at være på teams og se sine venner igen i stedet for bare at lave lektier helt alene”

Ligeledes istemmer Simon Nørgaard-Steensen fra 3.b: ”Jeg kan bedst lige at være i skole, men nu hvor når det her corona er her, så synes jeg også, at det er ret sjovt at være på Teams og se hinanden også”

 

Der er ingen tvivl om, at eleverne hellere vil tilbage i skole, men når det ikke kan være anderledes, så synes de, at det er rart og sjovt, at man kan mødes og snakke, så man ikke bare sidder alene med sit eget dagen lang.

 

Onsdag d. 24.02.21:

Godt og vel en måned senere er vi nu tilbage på skolen. Udover uge 6, som var vores første uge, så føles det hele nyt og anderledes, selvom alt på mange måder er, som det plejer. Vi er tilbage ved de hjemmevante skoleborde og -stole. Tilbage til frikvarterer i skolegården. Tilbage til skema og almindelig hverdagsstruktur, men allervigtigst tilbage til hinanden. Når vi samtaler, om den seneste tid, er der enstemmigt og rungende enighed om, at det bedste er, at vi er tilbage med hinanden. Fra et voksenperspektiv handler det at ”vende tilbage” mest af alt om at genfinde strukturen i hverdagen, få skabt det fællesskab, som har været svært på overarbejde i den seneste tid, men også om bare at være sammen. Både store og små har haft en følelse af at savne, og det giver stof til eftertanke hos mange.

Elva Kjørbye Jakobsen fra 3.b siger: ” Det er dejligt at være tilbage i skole, så jeg kan være sammen med mine venner”.

Bjørka Mai Funder Christensen fra 3.b siger: ”Jeg synes det er godt at komme tilbage i skole, så man skal se sine venner ægte og ikke bare over en skærm.”

Vi er alle glade for, at foråret og lysere tider er på vej 🙂